Sverige internetapotek Med Stockholm

Bjartmar & Hylta Arkitekter AB

Presentation

Description

Från rekonstruktion och bevarande till nybyggnation i kulturmiljöer

Bjartmar & Hylta Arkitekter arbetar med byggnadsvård och kulturmiljöer åt privatpersoner, företag och kommuner. Vi har arbetat med byggnadsvård i över 20 år både som projekterande arkitekter, projektledare och entreprenörer.

Kulturarv som bygger broar

Kulturarvet bidrar till att göra vår gemensamma historia begriplig, och ger individen en ökad insikt om identitet och ursprung. Det är en kvalitet i sig att kunna möta kulturmiljöer i det dagliga livet och en förutsättning för kommande generationer att förstå sin plats i tiden. Kulturmiljöer och byggnadsvård bygger broar som sammanlänkar dåtiden med nutid och framtid och är identitetsskapande både för medborgare och företag.

Nybyggnation i kulturmiljöer

Kontoret arbetar mycket med nybyggnation i kulturhistoriska miljöer där vi ritar utifrån de regionala särdragen och landskapsrummets rumsliga uppbyggnad som utgångspunkt. Vi eftersträvar att våra byggnader samspelar med den framvuxna rumsliga strukturen och lämnar ett avtryck som förstärker och förtydligar omgivande bebyggelse och grönstruktur. Husen ska spegla sin samtid med en arkitektur som kan avläsas i framtiden. Hus vars proportioner, material och detaljer samspelar med såväl den historiska kontexten som nutid.

Vår styrka inom byggnadsvården

Med våra specialkunskaper inom arkitekturhistoria, gamla byggnadsmaterial, byggnadsfysik och byggteknik i kombination med ett starkt rumsligt, strukturellt och gestaltningsmässigt tänkande, har vi de bästa verktygen för att läsa av en gammal byggnad eller kulturmiljö. Därigenom kan vi utveckla och anpassa dem till nya ändamål och verksamheter utan att dess unika befintliga kvalitéer och historia går förlorade.

Samarbete och medlemskap

I nära samarbete med konstruktörer specialiserade på byggnadsvård och antikvarier tar vi oss an byggnadsvårdsprojekt utifrån byggnadens och kulturmiljöns unika förutsättningar.

Kontakt

Contact

Location

Bjartmar & Hylta Arkitekter AB
Get directions

 

Contact

Bjartmar & Hylta Arkitekter AB
  • By bjartmar
  • Email: info@bjartmarhylta.se

Namn

Email