Sverige internetapotek Med Stockholm
'

Medlemskap

Medlemskap i BEVIS

Kan mitt företag bli medlem i BEVIS?

För att bli medlem i BEVIS måste företaget ha dokumenterat goda kunskaper inom byggnadsvård. Förutom tre referensobjekt från de senaste två åren där kvalitéer och kunskaper tydligt framgår önskar vi tre referenspersoner. När ansökningsformuläret är inskickat gås ansökan igenom vid nästa styrelsemöte. Om ansökan godkänns registreras medlemskapet så snart medlemsavgiften betalts.

Aktivt medlemskap i BEVIS kostar 500 kr per år plus en serviceavgift på 2000 kr (exkl. moms) under första året som medlem. Från och med andra medlemsåret är serviceavgiften 4000 kr (exkl. moms).

Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten och skicka till oss.

Notera att medlemskapet först blir aktivt efter att styrelsen sammanträtt och godkänt medlemskapet samt att medlemsavgiften är betald. 

Ansökningsblankett

Fördelar med medlemsskap!

Kunskaper om traditionella material och metoder är mycket efterfrågade inom byggbranschen. Tyvärr åtar sig många byggföretag uppdrag inom byggnadsvården som de inte behärskar och kunder blir besvikna. BEVIS är en samarbetsorganisation för företag som har dokumenterad yrkeskunskap inom byggnadsvård. Medlemskapet fungerar därigenom som en kvalitetsstämpel gentemot kunder.

Inom nätverket knyter vi kontakter och utbyter kunskap och erfarenhet. Vi arrangerar seminarier, kurser och resor. Dessa arrangemang är gratis eller kraftigt subventionerade för medlemsföretag.

Medlemsföretag får använda sig av BEVIS logo i sin marknadsföring. I vår egen marknadsföring, som exempelvis denna sida, listas medlemsföretagen.

Eller intressemedlem?

Då går du in som stödmedlem till BEVIS.  Att gå med som intressemedlem kostar för närvarande 500 kr per år.