Sverige internetapotek Med Stockholm

Bjartmar & Hylta Arkitekter AB

Presentation

Description

Från rekonstruktion och bevarande till nybyggnation i kulturmiljöer

Bjartmar & Hylta Arkitekter har arbetat med byggnadsvård och kulturmiljöer i över 30 år både som projekterande arkitekter, projektledare och entreprenörer. Vi ser ett stort samhällsvärde i att bevara byggda miljöer som har en ärlig patina, berättar en historia och förankrar nutid med dåtid. I samma anda och förhållningssätt arbetar vi med kompletteringar och nybyggnation i olika kontexter och tidsepoker.

Vår enkla idé är att alltid genom starkt engagemang och närvaro i ditt projekt utveckla en hållbar arkitektur som tål tidens tand.

En viktig och utmanande del av vår verksamhet är offentliga uppdrag i komplexa sammanhang med höga krav på gestaltning och bevarande som samtidigt ska uppfylla nutida samhälleliga krav på tillgänglighet, energi, brand, akustik mm. Exempel på sådana offentliga sammanhang är Orangeriet i Tivoliparken Kristianstad, Ronneby konsthall, Pildammsparken i Malmö, Torgpaviljong på Stortorget i Karlshamn.

För privata fastighetsbolag ser vi möjligheterna med att skapa värde genom utveckling av kulturmiljöer. Värpinge Gård i Lund med 50 st bostadsrätter med compactliving är ett sådant exempel där gårdsstrukturen och teglet bevarats och skapat en mycket uppskattad boendemiljö.

Just nu utvecklar vi kyrkorummet i ett pilotprojekt åt Svenska kyrkan. Backaryds kyrka kommer i framtiden att innehålla plats för barngrupper, konfirmander och kaffegrupper i korsrummen och ett framtida multirum med olika möbleringsmöjligheter i det stora kyrkorummet.  I samband med detta görs en allmän översyn av tillgänglighet, uppvärmningssystem, färgsättning, belysning, golv och utvändiga entréförhållanden.

Företaget drivs och grundades av arkitekt SAR/MSA Mårten Hylta och arkitekt SAR/MSA Ulrika Bjartmar med examen från Lunds Tekniska Högskola. Vi är anslutna till Sveriges Arkitektservice och innehar konsultansvarsförsäkring. Vi är medlemmar i Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Du som privatperson är naturligtvis också välkommen med just ditt unika kulturbyggnadsprojekt, tillsammans tar vi ett helhetsgrepp med byggnadsvården i fokus !

Vi åtar sig uppdrag i hela Sverige.

Kontakt

Contact

Location

Bjartmar & Hylta Arkitekter AB
Get directions

 

Contact

Bjartmar & Hylta Arkitekter AB
  • By bjartmar
  • Email: info@bjartmarhylta.se

    Namn

    Email