Sverige internetapotek Med Stockholm

Knadriks Kulturbygg AB

Presentation

Description

Vi arbetar med traditionellt bygghantverk och är specialiserade på att restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader främst i Skåne, Blekinge och södra Småland.

Vi använder traditionella material, metoder och verktyg. Timring, taktäckning med halm, vass och stickor (spån) och arbeten med lera är vår  huvudsakliga inriktning. Vi upprättar även vård- och underhållsplaner och utför hantverksvetenskaplig dokumentation och inventering.

Tisdag 21/5 2019

European Heritage award/ Europa Nostra award har tilldelats den mångåriga restaureringen och dokumentationen av Ingatorps tiondebod i Småland. Kalle Melin från Knadriks kulturbygg ab har varit projektledare. Samarbete har skett med församlingen i Ingatop som äger tiondeboden, Hantverkslaboratoriet, Svenska kyrkan, Göteborgs universitet, Lunds universitet och många andra regionala hantverkare, antikvarier och byggnadsvårdare. Från Knadriks kulturbygg ab har även Camilla Melin medverkat och dokumenterat arbetena och timmerman Henrik Sundahl medverkade även vid praktiska arbeten. Se video på vimeo här  https://vimeo.com/showcase/5991034/video/336288118

Kontakt

Contact

Location

Knadriks Kulturbygg AB
Get directions

 

Contact

Knadriks Kulturbygg AB
  • By knadrik
  • Email: knadriks@gmail.com

    Namn

    Email