Sverige internetapotek Med Stockholm
'

OM BEVIS

BEVIS är ett nätverk i Skåne för hantverkare, arkitekter, antikvarier m.fl. som arbetar med byggnadsvård. Medlemsföretagen månar om att såväl nybyggnation som renovering och underhåll av befintliga byggnader utförs på ett hållbart sätt. Material och byggtekniker som används skall ha beprövade, eller på andra sätt bestyrkta, goda egenskaper.

Syftet med BEVIS – Byggnadsvård i Skåne – är att tillvarata och förmedla medlemmarnas yrkeskunskaper samt att verka för en samordning mellan beställare, entreprenörer, konsulter och leverantörer inom byggnadsvården. Att samla entreprenörer med stor och bred kompetens på en gemensam plattform underlättar för beställaren när han söker hjälp.

BEVIS arbetar aktivt med att sprida kunskap om traditionella material och metoder, ofta i samverkan med den officiella kulturmiljövården och gärna tillsammans med andra organisationer verksamma inom byggnadsvård.

För att ta del av organisationens stadgar klicka här

Föreningen har som målsättning att äldre hantverk och de kunskaper som funnits i generationer, ska kunna förmedlas till yngre generationer genom utbildningar och lärlingssystem.

Efterfrågan på kunniga och kompetenta företag inom traditionell byggnadsvård är stor. Inom bostadssektorn efterfrågas friska och långlivade hus och inom offentlig förvaltning av byggnader finns idag en ökad förståelse för behovet av hållbart underhåll. Med sitt breda nätverk av kompetens inom byggnadsvård är BEVIS en utmärkt plattform för både entreprenörer och beställare.

Vill ni ansluta er till BEVIS?

Om du är intresserad av medlemskap så fyller du i en ansökan, så kanske nätverket växer med hjälp av ditt företag. Som aktivt godkänd medlem deltar ditt företag i BEVIS marknadsföring såsom exempelvis på denna hemsida. Ditt företag får erbjudande om deltagande på utbildningar och seminarier, samt rättighet att använda BEVIS logo.