BEVIS är ett nätverk av hantverkare, arkitekter, antikvarier m.fl. som arbetar med byggnadsvård i Skåne.

Syftet med BEVIS – Byggnadsvård i Skåne – är att tillvarata och förmedla medlemmarnas yrkeskunskaper samt att verka för en samordning mellan beställare, entreprenörer, konsulter och leverantörer inom byggnadsvården. Att samla entreprenörer med stor och bred kompetens på en gemensam plattform underlättar för beställaren när han söker hjälp.

BEVIS arbetar aktivt med att sprida kunskap om traditionella material och metoder, ofta i samverkan med den officiella kulturmiljövården och gärna tillsammans med andra organisationer verksamma inom byggnadsvård.

 

>> Vill du veta mer? 

Vill ni bli medlem?

Vi välkomnar nya företag som verkar för ett hållbart byggande med respekt för och kunskap om kulturhistoriska värden. Man kan bli godkänd som aktivt medlemsföretag eller gå med som intressemedlem.

Ansök om medlemskap