Bevis

Bjartmar & Hylta Arkitekter AB

Arkitekter i kulturmiljöer och äldre hus

Bjartmar & Hylta Arkitekter är ett arkitektkontor med inriktning på gestaltning och byggnadsvård i kulturmiljöer. Sedan 1996 har vi låtit oss inspireras av och utvecklat vårt gemensamma kulturarv i olika skalor och sammanhang. Våra beställare är kommuner, statliga myndigheter, församlingar, bostadsrättsföreningar, förvaltare, fastighetsbolag och privatpersoner.

Varje projekt är unikt och vi har ett stort nätverk av byggnadsantikvarier, bebyggelseantikvarier, byggnadskonstruktörer, installatörer med flera, som vi samarbetar med när det behövs.

Projekten kan spänna hela vägen från idéskisser till färdiga bygghandlingar och vi upprättar förfrågningsunderlag till såväl utförandeentreprenader som totalentreprenader.

I såväl enskilda byggnader som kulturmiljöer arbetar vi för att på bästa sätt ta vara på befintliga kvalitéer – förtydliga och utveckla dom i en nutida kontext utan att dess själ och unika väsen går förlorade. 

Välkomna att höra av er angående ert projekt! 

Några genomförda byggnadsvårdsprojekt och projekt i kulturmiljöer genom åren:

1999 Årets Hus

Stångby Kyrkby, Lunds kommun. Nybyggnation av enfamiljshus i kulturhistoriska miljö av riksintresse för bevarande.

2012 Limhamns Miljöförenings Bevarandepris, Malmö kommun

Ombyggnation och återställande av gatuhus från slutet av 1800-talet

2014 Tävlingsvinst inför Kristianstad stads 400-årsjubileum

Nytt orangeri i Tivoliparken, kulturhistorisk parkmiljö med anor från tidigt 1800-tal

2014 Tävlingsvinst Värpinge Gård, Lunds kommun

Uppförande av 50 st studentlägenheter i en gammal gårdsmiljö nära Lunds centrum.

2021 Karlshamns kommuns Stadsbyggnadspris 2021

Omgestaltning av modernistisk byggnad från 1967, Torgpaviljongen på Stortorget

 

Pågående byggnadsvårdsprojekt hösten 2023:

Brf Kristinehall 1, Helsingborg

Fasadförändringar, ombyggnad av balkonger mm.

Backaryds kyrka, Ronneby pastorat

Omgestaltning av kyrkorum

Amiralitetskyrkan, Karlskrona Amiralitetsförsamling

Inredning

Mariagården, Lyckåförsamling

Omgestaltning av gudstjänstlokal

Bodetorpsskolan, Karlshamns kommun

Utvändiga utrymningstrappor på Karlshamns äldsta skola från 1909.

Missionshuset, Simrishamns kommun

Fd Missionhus förvandlas till bostad