Bevis

Bli medlem

Aktivt medlemskap

Som aktiv medlem i BEVIS betalar du 500kr i medlemsavgift och 4 000kr i serviceavgift om året.

Som aktiv medlem i BEVIS får du

  • Deltagande i föreningens alla aktiviteter

  • Prenumeration på föreningens nyhetsbrev

  • Stadgar, beslut och nätverksarbete

  • Möjlighet att använda BEVIS logotyp i marknadsföring

  • Gratis annonsutrymme på BEVIS hemsida

  • Gratis julbord för två personer

  • Rösträtt vid föreningsstämma (1 röst per medlemsföretag)

Sök aktivt medlemskap i BEVIS

Intressemedlemskap

Som intressemedlem i BEVIS betalar du endast 500kr i medlemsavgift om året.

Som intressemedlem i BEVIS får du

  • Deltagande i föreningens alla aktiviteter

  • Prenumeration på föreningens nyhetsbrev

  • Stadgar, beslut och nätverksarbete

Sök intressemadlemskap i BEVIS