Bevis

Styrelsen

Ordförande

Linnéa Stolle

Linnéa är bebyggelseantikvarie, certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K. Hon arbetar på Restaurera Sverige AB.

Kassör

Lisa Grubb

Lisa är arkitekt SAR/MSA och arbetar på Skepnad arkitekter AB.

Ordinarie ledamöter

Mattias Andréasson

Mattias är arkitekt SAR/MSA och arbetar på BAARK.

Tor Ek

Tor är murare och driver Byggnadsvård i Fokus AB och Kulturkalk Syd AB.

Daniel Ljunggren

Daniel är arkitekt SAR/MSA MAA, certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K. Han driver Tidens arkitekter AB.

Janne Mattiasson

Janne är kakelugnsmakare och driver Mattiassons kakelugnsmakeri AB

Stefan Mårtensson

Stefan är snickare och fönsterhantverkare. Han driver Snickeri Hantverk & Kultur AB

Oscar Nymberg

Oscar är delägare, VD och försäljningschef på kalktillverkaren Målarkalk AB.

Örjan Selien

Örjan är murare och driver Selien Kreation AB.

Verksamhetsledare

Daniel Ljunggren