Bevis

Om Bevis

BEVIS, Byggnadsvård i Skåne, är ett branschnätverk för byggnadsvårdsföretag i Skåne där praktiker och teoretiker ges värdefulla möjligheter till utbyte av insikter och erfarenheter.

Att tillsammans utveckla och föra vidare kunskap om traditionellt byggande är en förutsättning för en fungerande kulturmiljövård, såväl som för en långsiktigt hållbar omställning inom byggbranschen i stort.

Stadgar

Stadgarna styr vår verksamhet och ska vara tillgängliga för samtliga medlemmar.

Läs våra stadgar här