Bevis

Skepnad Arkitekter AB

Skepnad är ett arkitektbolag med specialkompetens inom restaurering och ombyggnad av äldre industrifastigheter samt byggnader med speciella attribut i alla skalor och former. Vi har jobbat som specialister inom arkitektur, byggnadsvård, digital utveckling och skulptural verksamhet. Med stort intresse och driv för både kulturhistoriska miljöer och ny teknik kan vi erbjuda byggnadsvård som utvecklats med den moderna tekniken, samtidigt som byggnaderna får behålla sin ursprungliga skepnad och förstärkas in i vår tids standard.

Vi tror på att använda det bästa ur både den analoga och digitala världen. Vi tror också som arkitekter på att ta ett större ansvar i våra projekt genom att ta informerade beslut tidigt i byggprocessen. Detta för att föra våra projekt från koncept till färdig byggnad utan att behöva kompromissa med kvalitet eller estetik.

Skepnad utför arkitektuppdrag, projektledning, utveckling samt driver byggprojekt i egen regi.

Kontoret är anslutet till Sveriges arkitekters Arkitektservice och innehar konsultansvarsförsäkring genom Sveriges arkitekter.

Vi åtar oss uppdrag i hela landet.