Bevis

Arkitekt Axel Carlsson AB

Vi kan kulturvärden i byggnader från alla tider

Arkitekt Axel Carlsson AB är ett av Malmös äldsta arkitektkontor, med rötter i det gamla arkitekthantverket. Våra arkitekter ritar allt ifrån restaureringsprojekt med hantverksprägel till nollenergihus – alltid med den långsiktiga skötseln i åtanke. Kulturmiljön som helhet, genomtänkta och tilltalande planlösningar, dagsljusbehandling i byggnader samt kvalitet i detaljering och material är exempel på sådant vi ser som viktigt i den arkitektoniska gestaltningen.

Vi handlägger ansökningar och myndighetskontakter, arbetar med dokumentering, skadeanalys, framställning av skisser, bygglovs- och övriga arkitektritningar i 3D samt bistår med projektstöd fram till det färdiga resultatet. Från skiss till förslagets förverkligande arbetar vi i dialog med era intentioner och önskemål som byggherre. Vi värdesätter ett nära samarbete med hantverkarna på plats, liksom med de övriga konsulter – konstruktör, vvs och brand för att nämna några – som kan behöva tillfrågas i ett projekt.

BYGG NYTT, OM ELLER TILL MED RESPEKT FÖR DET GAMLA

Ett nytt hus byggs alltid i ett sammanhang – om det så är i natur eller i stadsmiljö. För oss är den mänskliga skalan och förankringen till platsen, genom utformningen av miljöerna omkring det byggda alltid viktig. När det gäller ombyggnad bör husets ursprungliga byggnadssätt och stilmässiga gestalt alltid respekteras, vare sig valet blir tillägg i gammal stil eller ett radikalt nytänkande. Moderna funktioner och energikrav kan integreras med hänsyn till historiska detaljer och projekt gynnas av en material- och teknikförankrad förståelse av byggnadsskicket. Charlotte Laurell, arkitekt SAR MSA, är kontorets handläggare av byggnadsvårdsprojekt och certifierad sakkunnig avseende kulturvärden (KUL-K). Med långvarig erfarenhet och gedigen vidareutbildning inom bl. a. arkitekturhistoria, ekologi och restaurering, utförs såväl specialritade inredningsdetaljer och möblerings- och belysningsförslag som hela nybyggnadsprojekt. Kulturvärdesanalyser, myndighetskontakter och projektledning är några andra exempel på uppdrag.

Bland projekt kan nämnas:

 • Utvärdering av lägenheter på Bo01-området i Malmö.

 • Ombyggnad av kvarteret Rosen i gamla Malmö till Hotell

 • Marriott (projektet nominerat till Malmö stads stadsbyggnadspris).

 • Åtgärdsbeskrivning för renovering av fönster i kulturskyddad skolbyggnad på Vipeholmsområdet i Lund.

 • Totalrenovering och inredning av lägenhet från 1875 i Lund.

 • Bygglov för nybyggt gatuhus (q-märkt tomt) och vindskupor i centrala Simrishamn.

 • Projektledning, om-, till och nybyggnad samt inredning av gammal fiskarlänga inkl. markplanering av stor tomt med pool i Storahult, Båstad.

 • Bygglovshandlingar för ombyggnad av q-märkt villa i nationalromantisk stil på Fridhem i Malmö.

 • Åtgärdsbeskrivning och anbudsinhämtning för renovering av teakpartier från 60-talet, Malmö.

 • Bygglov för ombyggnad av q-märkt skånelänga i Jonstorp.

 • Utvändig färgsättning av villor i Skåne och på Bornholm.

 • Bygglov, bygghandlingar och projektledning för om- och tillbyggnad av bostadshus i Hörby och Silvåkra.