Bevis

SnickarFranck Ekobygg och Byggnadsvård AB

SnickarFranck utför träarbeten med inriktning byggnadsvård och ekobygg. Vi bygger om och renoverar i torp och gårdar, med varsam hand och kärlek till de naturliga materialen och de gamla metoderna. Vårt virke hämtar vi från lokala sågverk och har som målsättning att allt trä ska komma från hyggesfria skogsbruk. Våra huvudområden är renovering av äldre hus och byggnation med klimatsmarta och giftfria byggmaterial. Vi arbetar även med viss restaurering i museala miljöer, samt med nyare hus och modern byggnation i de fall beställaren är intresserad av att bygga med ekologiska material och hållbara tekniker.

Att låta gångna tiders avtryck finnas kvar samtidigt som man tillför nya lösningar från sin egen samtid behöver inte vara en motsättning. Så länge det finns en grundläggande respekt för kulturhistoriska värden och en vilja att en gång kunna lämna över ett sunt och välbyggt hem till dem som kommer efter, är det vår övertygelse att det går att kombinera byggnadsvård och ekologiskt byggande med modern komfort och nutida lösningar.