Bevis

Ernst Wigren Måleri AB

Ernst Wigrens Målerfirma AB – målerikunnande sedan 1950

Vi är ett företag som sätter hantverkskunnandet i högsätet. Noggrannhet, materialkännedom och erfarenhet går aldrig att ersätta. Detta är grunden för vår aktiva miljöpolicy där moderna material används med försiktighet och endast, som ibland nödvändiga, komplement. Vi menar att traditionella metoder och material har visat sig stå för långsiktig hänsyn och respekt för natur och miljö.

Vår yrkesheder och gedigna hantverkskunnande tillsammans med miljöhänsyn och ett gediget bransch- och affärskunnande, tror vi ligger bakom det förtroende vi fått av våra kunder, stora som som små.

Det kräver kunskap och erfarenhet att ta ansvar för alla typer av uppdrag, från slott och herresäten till restaurering av stugor i ett österlenskt fiskeläge, från 1000-åriga kyrkor till nybyggda villor.