Bevis

Restaurera Sverige AB

Restaurera AB utför konsultuppdrag inom området bygg och kulturmiljövård. Vi fungerar främst som rådgivare i samband med restaurering, ombyggnads- eller omvandlingsprojekt i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljöer.

Exempel på våra tjänster:

  • Projektering och projektledning vid restaurering av kulturmiljöer

  • Skadeutredningar

  • Tekniska utredningar

  • Konstruktionsbedömningar och -beräkningar

  • Rådgivning vid ombyggnad och förändring av kulturhistoriska miljöer

  • Kulturmiljöanalyser

  • Antikvariska förundersökningar

  • Konsekvensbeskrivningar inför ändring/ombyggnad

  • Vård- och underhållsplanering

  • Sakkunnighetsuppdrag enl PBL och uppdrag som antikvariskt medverkande enl KML

Uppdragsgivare är såväl statliga myndigheter som kommuner, församlingar, bostadsrättsföreningar, förvaltare, fastighetsbolag och privata fastighetsägare.

Företaget grundades år 2016 och består idag av sex byggnads-/bebyggelseantikvarier samt två konstruktörer. Personalstyrkan har tidigare arbetslivserfarenhet från andra konsultföretag, arkitektkontor samt kulturvårdande och stadsplanerande offentlig verksamhet. Fem av oss är certifierade sakkunniga avseende kulturvärden, med behörighetsnivå K (kvalificerad).

I arbetet är kvalitet i utförande och material, liksom respekt för tidigare generationers gestaltning och hantverk viktiga utgångspunkter.

Våra medarbetare är lokaliserade på vårt huvudkontor i Malmö samt på vårt lokalkontor i Kristianstad.