Bevis

Järseke såg

Här kan du hitta eller få sågat det där byggnadsvirket du inte hittar i den vanliga bygghandeln. Till exempel långvirke. Upp till 7m är det jag normalt sågar och lägger på lager men jag kan såga upp till 12m på beställning. 28mm 9m vindskivor i olika bredder finns på lager. 25mm granpanel i 3m, 4m och 5m längder, blandade bredder upp till ca 300mm bredd sågar jag och lägger på lager. Även kilsågade 3 meters.

Här finns olika slags möbeltorrt lövträ för privatpersonen som vill hobbysnickra eller yrkeshantverkaren. Besök efter överenskommelse. Helger stängt, men på Facebook får du löpande information om vad som händer här såsom eventuellt helgöppet.

Jag har många års erfarenhet av finsnickeri i egen regi och det kommer väl till pass i bedömningen av virke.