Bevis

Gögalunds Såg & Hantverk

Gögalund ligger i den lilla byn S. Pårup på Linderödsåsen. Här bedrivs sågverk, kursverksamhet, snickeri, ekologiskt lantbruk och nyproduktion av skånska timmerhus med korsvirke och bålehus/skiftesverk som specialitet. Rörelsen sköts av Jakob Nilsson med frun Linda och föräldrarna Christer och Monica som ovärderliga medarbetare. Företagets styrka har från starten varit att kunna ta hand om hela förädlingsprocessen från ett träd i skogen till färdigt hus, nytt fotträ, brunnslock, möbler och allt däremellan.

Byggnadsvård

Vi tar oss an det mesta inom restaurering och reparation av skånska timmerhus och äldre träkonstruktioner med filosofin att huset får bestämma metod och virkesval. Samma tillvägagångssätt passar oftast inte vid arbete på en gammal kyrka och ett enkelt torp.

Nytimring

Vi nytimrar efter gamla traditioner helt utan skruv och spik. Främst olika typer av stolpverk som korsvirke och bålehus, men även takstolar och andra konstruktioner efter önskemål. Det kan vara allt från en enkel vägg till ett bostadshus eller tillbyggnad. Kunden har möjlighet att vara delaktig i allt från planering till resning och metoder anpassas till den lokala traditionen oavsett om det är södra Skånes slättbygd eller de virkesrika områdena i norra Skåne.

Sågen

På sågen förädlas enbart lokalt timmer. Främst bjälkar, stolpar och plank i ek, gran och fur i längder upp till 7m.

Takbjälkar, virke till båle- och korsvirkeshus har blivit den huvudsakliga inriktningen. Eftersom företaget både sysslar med nyproduktion av klassiska skånska konstruktioner och byggnadsvård kan vi erbjuda kunder råd om träslag och dimensioner vid virkesköp. Oftast finns även ett mindre lager av de vanligaste träslagen som avenbok, ask, bok m. fl. Allt kan tas fram på begäran.

Kursverksamhet

Under våra kurser lär vi ut gamla tiders byggnadsteknik helt fritt från skruv och spik. Varje år hålls ett antal kurser om korsvirke och bålehus/skiftesverk. Deltagarna använder enbart handverkyg med yxa och stämjärn som främsta verktyg. Man får lära sig traditionella sammanfogningar och tekniker för att göra utslagningar av väggar, tappar, bjälkar mm.