Bevis

Mathiassons Plåtservice AB

Byggnader med särskilt kulturvärde måste restaureras med försiktighet och hantverksskicklighet, just detta kan våra plåtslagare vilket har gjort att vi restaurerat många olika kulturbyggnader. Några av dessa projekt finns presenterade på vår hemsida.

Kompetensområde: Plåtslageri med traditionellt hantverkskunnande, traditionella material och metoder, rådgivning.

Byggnadsvårdsansvarig: Göran Månsson, Claes Nilsson, Ingvar Lindvall.