Bevis

fönsterrenovering/ ateljén i Skåne

En fönsterhantverkare är både snickare, glasmästare, målare och murare i tillämpliga delar.

Han behärskar kunskapen om samverkan mellan fönstrets olika delar – trä, glas, färg, kitt, beslag samt puts och tar ansvar för resultatet. Han kombinerar traditionellt hantverk och material med moderna maskiner.

Målsättningen är att underhålla och återanvända äldre byggnadsmaterial med hänsyn tagen till beständighet, kultur, miljö och ekonomi.

Kontakten brukar börja med ett telefonsamtal. Efter att jag fått se foton på dina fönster och en fasadritning lämnar jag ett förslag på lösning. Om du fortfarande är intresserad kommer jag på besök för att försäkra mig om att lösningen är rätt och tar fram en skriftlig offert. När vi är överens om alla detaljer tar jag fram ett avtal som beskriver metod, tidsplan och pris.

Jag arbetar främst åt privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Mina privata kunder är spridda över Malmö, Lund och omnejd.

Här är några exempel på kunder från de senaste åren:

  • Brf Maglegården, Lund

  • Brf Haga, Lund

  • Brf Edilen, Lund

  • Brf Beväringen, Lund

  • Brf Stadsparken, Lund

  • Brf Lönnen, Malmö

  • Brf Karl XII, Lund.