Bevis

Ferrum Konstsmide

Martin har varit yrkesverksam smed i snart 10 år med en bakgrund hos konstmsmeden Bert Johansson. Idag är yrket ett försvinnande hantverk och det finns inte många smeder kvar.  Efterfrågan har dock ökat då kunder idag har en önskan om att få genuina detaljer till sina hem. Martin har en ambition att förena sin kreativa sida med yrkets traditionella fasta struktur. På så sätt skapas modern design med en tusenårig tradition. Detta menar Martin är hantverkets mångfald. Att skapa i järn kräver kreativitet, känsla och tålamod. Han har under sin yrkeskarriär arbetat med en mängd olika kunder såsom privatpersoner, kyrkor, byggfirmor, möbelfirmor, konstnärer, arkitekter och designers. Variationen är bred.