Sverige internetapotek Med Stockholm
'

Styrelsen

Styrelsen

Ordförande:

Jonas Gustafsson, mob 076-949 00 32

Ledamöter:

Vice ordförande: Stefan Mårtensson,  mob 070-589 92 33

Sekreterare: Daniel Ljunggren, mob 070-685 25 77

Linnea Stolle, mob 076-327 34 21

Oscar Nymberg, mob 073-417 67 97

Jan-Erik Mattiasson, mob 070-682 72 00

Tor Ek, mob 073-979 79 76

Mattias Andreasson, mob 070-572 59 67

Valberedningen

Ulrika Bjartmar (sammankallande)
Örjan Selien

Ekonomi

Revisorer:

Mårten Hylta
Charlotte Laurell